Wat is polaire stof?

Wat is polaire stof?

Een polaire stof bestaat uit dipoolmoleculen. Dit zijn moleculen waarvan de ene kant een beetje positief, en de andere kant een beetje negatief geladen is. Apolaire stoffen bestaan niet uit dipoolmoleculen.

Wat zijn de verschillen tussen apolair en polair?

De kwestie apolair/polair is niet zo simpel. Tussen de atomen van een covalente binding heersen verschilende krachten. De zwakste zijn de zogenaamde van der waals krachten, die veroorzaakt worden door schommelingen in de elektronen wolk,met zeer kleine tijdelijke lagindsverschillen. Stoffen waar alleen VDW-krachten opin werken zijn apolair.

Hoe lossen polaire stoffen goed op in water?

Polaire stoffen lossen goed op in water omdat water (H 2 O) zelf ook een polair molecuul is. Over electronegativiteit: Hoe meer rechtsbovenin het atoom in het periodiek systeem staat (dus naar de niet metalen toe richting helium) hoe groter de electronegativiteit is.

Is een stof polair slecht oplosbaar?

polair: goed oplosbaar in water, hoge smelt- en kookpunten. Ook slecht oplosbaar met apolaire vloeistoffen, zoals alkanen (petroleum). Of een stof polair is hangt niet alleen van de EN- waarde-en af van de atomen af, maar ook van de bouw van het molecuul.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top