Wat is een bui?

Wat is een bui?

bui – Zelfstandignaamwoord 1. (meteorologie) een kortstondige periode van neerslag ♢ De plotselinge bui zorgde voor veel ongelukken op de weg. 2. een voorbijgaande stemming ♢ Hij was in een slechte bui toen hij om drie uur ‘s nachts gebeld werd.

Wat wordt bedoeld met binnenkort?

binnenkort – Bijwoord 1. binnen afzienbare tijd ♢ Dat gebouw wordt binnenkort gesloopt. ♢ Ze zouden binnenkort gaan trouwen, maar door de ziekte van de moeder van de bruid hebben ze het feest uitgesteld naar een later tijdstip.

Is kort een bijvoeglijk naamwoord?

kort – Bijvoeglijk naamwoord 1. van geringe duur ♢ een korte film 2. van geringe lengte ♢ een korte strippenkaart kort – Werkwoord 1.

Wat betekent bui in spreektaal?

Bui definities (m./v.) 1) korte periode van hevige regen, sneeuw of hagel Voorbeeld: `voor de bui binnen zijn` 2) humeur, stemming Voorbeeld: `een boze bui` 3…

Wat betekent de bui zien hangen?

De bui zien hangen. Donderbuien zuiveren de lucht.

Hoeveel dagen betekent binnenkort?

Binnenkort = 1) Aanstonds 2) Alras 3) Bijwoord 4) Binnen afzienbare tijd 5) Binnen korte tijd 6) dezer dagen 7) Dra 8) Eerdaags 9) Eerlang 10) Eerstdaags 11) Gauw 12) Heel spoedig 13) In de nabije toekomst 14) Kortelings 15) Korts 16) Ond…

Wat is eerlang?

(het accent wisselt), bw., weldra, binnenkort, spoedig.

Is mijn een bijvoeglijk naamwoord?

Bijvoeglijke naamwoorden krijgen bij enkelvoudige het-woorden een buigings-e als ze worden voorafgegaan door het lidwoord het, een aanwijzend voornaamwoord (dit, dat) of een bezittelijk voornaamwoord (mijn, je, jouw, uw, zijn, haar, ons, jullie, hun).

Wat is een bijvoeglijk naamwoord kindertaal?

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Het geeft een eigenschap, kenmerk of toestand aan van een zelfstandig naamwoord. De auto is rood. De auto is rood.

Hoe schrijf je buien?

buien (meerv.) Hoe kun je bui krachtiger uitdrukken? Kort durende, doch meestal hevige neerslag.

Hoe schrijf je bui?

Een bui is een wolk waaruit korte tijd neerslag valt, in het algemeen korter dan een uur.

Hoe lang duurt straks?

‘ kan betekenen ‘tot over een paar minuten’ (‘Tot straks na de reclame! ‘) maar ook bijvoorbeeld ‘tot over twee uur’. Straks lijkt voor de meeste mensen een tijdstip aan te duiden dat zo ongeveer binnen het dagdeel valt waarin tot straks gebruikt wordt. Wie om 9.00 uur ‘Tot straks!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top