Hoe slaan met dam?

Hoe slaan met dam?

Slaan met de dam Je mag een losstaande schijf of dam slaan die verder op dezelfde diagonaal staat. Je mag dan zelf bepalen op welk veld achter het geslagen stuk je dam tot stilstand komt. Als je op een veld tot stilstand kan komen waar je weer verder zou kunnen slaan, mag je je slag in dezelfde beurt vervolgen.

Hoeveel damstenen zitten er in een spel?

Elke persoon krijgt 20 damstenen, de ene krijgt de lichte kleur, de andere de donkere. De damstenen worden bij aanvang van het spel door beide spelers op de achterste 4 rijen op de donkere vakken geplaatst. De 2 middelste rijen blijven vrij.

Is bij dammen slaan verplicht?

Ja, slaan is verplicht. Dit is een belangrijk verschil tussen schaken en dammen: bij schaken mag je slaan, bij dammen moet je slaan.

Welke slag gaat voor bij dammen?

Meerslag gaat vóór! Als je dus de keuze hebt tussen verschillende slagen, moet je de slag uitvoeren waarbij je meeste stukken slaat. Een dam die je kunt slaan geldt ook als één stuk. In tegenstelling tot dat wat veel mensen denken, gaat damslag niet vóór!

Wat mag een dam bij dammen?

Een dam mag een losstaande schijf of dam slaan die verder op dezelfde diagonaal staat. Er mag dan zelf bepaald worden op welk veld achter het geslagen stuk de dam tot stilstand komt. Als de dam op een veld tot stilstand kan komen waar er weer verder geslagen kan worden, mag de slag in dezelfde beurt vervolgd worden.

Hoeveel damstenen in een spel?

Het bord bestaat uit 100 vakjes, velden genaamd, in 10 rijen van 10, waarbij de velden afwisselend wit en zwart zijn. Er wordt gespeeld met damschijven. Dit zijn ronde schijven (meestal van hout). Voor het spel worden 20 witte en 20 zwarte damschijven gebruikt.

Hoe ver mag een dam slaan?

Slaan met de dam Een dam mag namelijk net zo ver schuiven als hij kan op de schuine lijnen, waar hij op staat. De witte dam in het plaatje mag bijvoorbeeld naar veld 11, 7, 2, 21, 27, 32, 38, 43 en 49. Hij mag dus zowel vooruit als achteruit.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top