Welke factoren beinvloeden het klimaat?

Welke factoren beïnvloeden het klimaat?

Het klimaat wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Dit kunnen plotselinge gebeurtenissen zijn zoals vulkaanuitbarstingen, waarbij deeltjes de lucht in worden geblazen die zonnestraling tegenhouden. Andere factoren veranderen het klimaat heel langzaam. Een voorbeeld hiervan is dat de aarde in verschillende afstanden om de zon heen draait.

Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering?

De gevolgen van klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor zowel mens als milieu. Zo beginnen ecosystemen te verschuiven en is het nog maar de vraag of planten en dieren deze snel veranderende omstandigheden kunnen bijbenen. Dit leidt tot het uitsterven van veel soorten. Ook worden landbouwgebieden aangetast.

Wat is klimaatverandering veroorzaakt door de mens?

Zo wordt klimaatverandering veroorzaakt door de mens met bijvoorbeeld de uitstoot van CO 2 en de ontbossing. En de natuur draagt zijn steentje bij door de voortdurende veranderingen van de zon, vulkanische activiteiten, meteorietinslagen en alles wat eerder genoemd is.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top