Wat is een Voorwandinfarct?

Wat is een Voorwandinfarct?

Het voorwandinfarct is in principe steeds het gevolg van een (sub)occlusief letsel in de linker anterior descendens-tak van het coronair systeem (LAD). Gezien de invloed hiervan op de infarct-grootte proberen we op basis van het ECG eveneens in te schatten of het om een proximaal versus distaal LAD-letsel gaat.

Wat zegt een ST-elevatie?

Normaal hartfilmpje Ze worden aangegeven met de letters P, Q, R, S en T. In het ECG kan de arts bijvoorbeeld een verhoging tussen de S-top en de T-golf zien (ST-elevatie). Dit kan wijzen op een acuut hartinfarct.

Hoe ontstaat een ST-elevatie?

De verhoging van het ST-segment ontstaat doordat een deel van de hartspier geen zuurstof meer krijgt als gevolg van het hartinfarct. Dat wordt zichtbaar door een verhoogde elektrische activiteit in de herstelfase na het samentrekken van de kamers. Hartinfarct: ST-segment is verhoogd.

Waardoor ontstaat ST-elevatie?

Het ecg met ST-segmentelevatie kan een coronaire of een niet-coronaire oorzaak hebben. Bij een coronaire oor- zaak kan er een anatomisch substraat zijn in geval van een intracoronaire afsluiting door een instabiele plaque of een stolsel.

Wat betekent borderline ECG?

De T-assen werden uit het standaard-ECG berekend met behulp van een computer, waarbij voor zowel de frontale als de horizontale T-as 3 groepen werden gedefinieerd: normaal, licht afwijkend (‘borderline’) en abnormaal.

Welke onderzoeken zijn nodig bij hartfalen?

​inspanningstest (fietstest): onderzoek of het hart zich goed kan inspannen. hartkatheterisatie: vernauwingen in de kransslagaders opsporen. MRI: verschillende delen van het hart goed in beeld brengen. scan met isotopen: radioactieve deeltjes (isotopen) geven informatie over de activiteit en de doorbloeding van het …

Wat gebeurt er bij hartfalen?

Hartfalen is een chronische aandoening, waarbij het hart het bloed niet goed meer kan rondpompen. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals kortademigheid en vermoeidheid. Chronisch wil zeggen dat het niet de genezen is.

Wat gebeurt er met je bloeddruk bij een hartinfarct?

De waardes van een hoge bloeddruk bij mensen die een hartinfarct krijgen verschillen per persoon. Het is wel met zekerheid te zeggen dat de bloeddruk te hoog was, maar bij de ene persoon is die hoger dan bij de ander. Een bloeddruk waarbij de onderdruk hoger is dan 90 is gevaarlijk.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top