Wat is een hinde?

Wat is een hinde?

hinde – Zelfstandignaamwoord 1. (zoogdieren) een vrouwelijk hert ♢ De hinde heeft, in tegenstelling tot het mannetjeshert, geen gewei.

Wat is een vent?

1) Echtgenoot 2) Een flinke man 3) Ezel (gecastreerd) 4) Flink mens 5) Flinke man 6) Gabber 7) Gabber (barg.) 8) Gast 9) Gecastreerde ezel 10) Gezel 11) Gozer 12) Heer 13…

Wat zijn de klinkers?

1. de lettertekens a, e, i, o, u en in de meeste gevallen y of combinaties daarvan, bijvoorbeeld aa, oe (maar niet de tweeklanken zoals au en ui); 2. de klanken die door deze letters worden voorgesteld.

Wat is steeds?

steeds = steeds bijwoordUitspraak: [stets] 1) elke keer weer Voorbeeld: `De eisen worden steeds strenger. `Synoniem: telkens opnieuw 2) nog steeds (tot op dit moment) “s avonds nog steeds progressief = steeds verder ontwikkelend.

Wat is het verschil tussen Hinde en hert?

Hertachtigen (Cervidae) zijn een familie van herkauwende, evenhoevige zoogdieren die zich kenmerken door het gewei van het mannetjeshert. Een mannelijk hert heet hert of bok en een vrouwelijk hert heet hinde. Bij reeën spreekt men echter gewoonlijk van bok en geit en bij rendieren en elanden van stier en koe.

Wat is het meervoud van hinde?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord hinde hinden hindes
verkleinwoord hindetje hindetjes

Hoe noemt men een gesneden ezel?

Oen = Oen is het Nederlandse woord voor een gecastreerde ezel en heeft als afgeleide betekenis die van een dom sullig persoon gekregen. Naast oen wordt een gecastreerde ezelhengst ook wel kluns genoemd; ook dit woord is als scheldw…

Waar komt het woord vent vandaan?

Dit werkwoord is afgeleid van Middelnederlands vente ‘verkoop’, hetwelk is ontleend aan Frans vente.

Wat zijn de 15 klinkers?

Klinkers zijn de volgende letters: a, o, u, e, i. Als je een woord uitspreekt met een korte klank, schrijf je 1 klinker. Als het woord een lange klank heeft, schrijf je 2 klinkers. De letter y wordt ook vaak gebruikt als klinker, maar kan ook een medeklinker zijn, bijvoorbeeld in yoghurt.

Hoeveel medeklinkers zijn er?

In het Nederlandse alfabet zitten 26 letters: 5 klinkers en 20 medeklinkers. De ‘y’ is soms een klinker (in ‘baby’ ) en soms een medeklinker (in ‘yoghurt’).

Wat betekent het woord niettemin?

niet daarom minder: ondanks dat, desondanks; evenwel).

Wat betekent het woord traditioneel?

volgens, berustend op overlevering, zoals het gebruik of de gewoonte dat meebrengt; gebruikelijk; conventioneel.

https://www.youtube.com/watch?v=EJ_4nQV7VUo

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top