Hoe warmen broeikasgassen de aarde op?

Hoe warmen broeikasgassen de aarde op?

Als er meer CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer komen, ontsnapt de warmtestraling minder makkelijk. Er komt dus meer zonnestraling binnen dan er warmtestraling uitgestraald wordt. De extra straling heeft als gevolg dat de aarde opwarmt totdat de temperatuur op die grotere hoogte weer -18ºC is.

Wat is het broeikaseffect wikikids?

De zon zorgt ervoor dat we warmte krijgen: de stralen gaan door de lagen naar de aarde. De aarde kaatst sommige stralen terug de ruimte in en anderen niet om het hier warm te houden. Een deel van die warmte wordt vastgehouden door broeikasgassen, zoals koolzuurgas. Dat noemen we het “natuurlijke broeikaseffect”.

Waar komen broeikasgassen vandaan?

In 2020 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 32 procent door de industrie uitgestoten, 20 procent door de sector elektriciteit, 19 procent door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer en vervoer), 16 procent door de landbouw en 13 procent door de gebouwde omgeving (vanwege het stoken van aardgas voor …

Welke factoren zijn van invloed op het klimaat?

Verschillen in het weer tussen bepaalde gebieden zijn te verklaren door een aantal factoren: – geografische breedte: hoe dichter bij de evenaar, hoe warmer – ligging ten opzichte van water: de luchtaanvoer over water heeft een matigende invloed – hoogteligging: hoe hoger, hoe kouder – de wind- en zeestromen: voeren …

Hoe warmt de aarde op wikikids?

In de lucht zitten broeikasgassen. Deze gassen zorgen ervoor dat er op aarde een fijne temperatuur is, rond de 15 graden Celsius. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde maar liefst -18 graden Celsius zijn! Doordat er steeds meer broeikasgassen komen, wordt het steeds warmer op aarde.

Wat doet een broeikasgas?

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde zo’n 33 graden lager zijn: −18 °C in plaats van de huidige +15 °C.

Wat is het broeikaseffect Schooltv?

Het broeikaseffect ontstaat, omdat CO2 en andere gassen een beschermende laag vormen om de aarde. Ze laten de verwarmende stralen van de zon door, maar houden een deel van de warmte vast. Net zoals bij elk vuur ontstaat ook hier veel CO2, extra CO2. Ook in motoren gebeurt dat als er bijvoorbeeld benzine verbrandt.

Hoe werkt het broeikaseffect op aarde?

Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast. De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast.

Hoe komen broeikasgassen vrij?

De mens is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Sinds de industriële revolutie stoten we steeds meer broeikasgassen uit. We gebruiken fossiele brandstoffen in fabrieken, energiecentrales, om ons huis te verwarmen en voor vervoer. We kappen op grote schaal bossen waarbij CO2 vrijkomt.

Welke broeikasgassen worden het meest uitgestoten?

Zoals bovenstaande infografiek laat zien, is CO2 het meest vrijgekomen broeikasgas. Het wordt vaak geproduceerd door menselijke activiteiten. Andere broeikasgassen worden in kleinere hoeveelheden uitgestoten, maar ze vangen de warmte veel effectiever op dan CO2.

Welke klimaatfactoren bepalen het klimaat op aarde?

De regel luidt: hoe dichter bij de evenaar, hoe warmer en hoe verder daarvandaan hoe kouder. Dit temperatuurverschil komt door de bolling van de aarde en de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Maar zo heb je gebieden die weinig zon krijgen (de polen), die hebben een koud klimaat.

Hoeveel invloed heeft Nederland op het klimaat?

Gevolgen klimaatverandering Zo is de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. In Nederland met zelfs 1,7 graden. Het groei- en bloeiseizoen begint al vroeger. Leefgebieden van dieren en planten veranderen, bijvoorbeeld door hogere temperaturen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top